Tudat-törő szabadulószoba

Tudat-törő (Mind-breaker) munkacímen futó szabadulószoba egy függő személy tudatát szimbolizálja. Ez mind a vizuális megvalósításban (pl. emlékfoszlányok hangbejátszások, animációk formájában; elvonási tünetek érzékeltetése), mind a logikai feladványokban megnyilvánul. A játékosok egyre kisebb és sötétebb belsőkből haladnak egyre világosabb és megnyugtatóbb terek felé. Az egyes terekből (tudat-szintekből) való kitörés összehangolt munkával, különböző – prevenciós témájú – feladványok megoldásával lehetséges. Az adott térre jellemző feladatok a szerhasználatról való leszokás szempontjából adekvát megküzdési módok, a társas támogatottság, illetve a tudatosság aspektusaira reflektálnak. 

A játékosok 60 percet kapnak arra, hogy a függőség állapotából eljussanak a sóvárgástól mentes, tisztább tudat állapotába. A játék során a szobába érkezők megismerik a függő személy fontos életeseményeit, a szerhasználat rizikótényezőit, illetve a felépüléshez szükséges védőfaktorokat. A prevenciós tevékenység így személyes élményen keresztül, adott esetben intenzív érzelmi bevonódás mellett, kooperatív módon valósul meg.

A játékosokat monitor/kamera/hangfal rendszer segíti, amennyiben elakadnának egy logikai feladatnál. Ilyen esetekben a terekben elhelyezett hangfalakon keresztül, nem direkt módon, inkább utalások, rávezetések formájában elhangzik a szoba előterében a játékosokat fogadó munkatárs üzenete. A munkatárs kamerarendszer segítségével követi végig a 4-5 fős csoport játékát, és csak akkor avatkozik közbe, ha úgy érzi, a játékosok nem tudnak tovább haladni. 

A szabadulószobában szerzett tapasztalatok a játék utáni beszélgetés során tovább mélyülnek, illetve ily módon integráltabb formában rögzülhetnek. A játékosok ezen beszélgetések kapcsán reflektálhatnak is tapasztalataikra, illetve magára a szobával kapcsolatos véleményüket is visszajelezhetik.

A célcsoportot a szerhasználat kezdete szempontjából legrizikósabbnak tekinthető 14-18 év közötti serdülők jelentik, akiket a tanintézmények bevonásával, az iskolai drogprevenció részeként hívunk el a prevenciós játékra. A serdülők interaktivitásra való igényét, valamint vizuális preferenciáikat is kielégíti a művészi igénnyel készült grafikákat és animációkat is felvonultató szoba.

 

Együttműködő partnerünk: Nyírő Gyula Kórház OPAI - Drogbeteg Gondozó és Prevenciós Központ

A projekt az Emberi Erőforrások Minisztériumának és a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat támogatásával valósul meg. 

A szabadulószoba ingyenesen igénybe vehető, de regisztrációhoz kötött. Időpont egyeztetés Wágner Zitánál lehetséges a wagnerzita@szoc.bp13.hu email címen.

 

A projekt folytatásaként elkészült a "Melyik úton" című interaktív drogprevenciós film, mely a www.melyikuton.hu oldalon érhető el.

 

 

EZ SZÍVÁS! 

 A tiltott szerek birtoklásának és fogyasztásának büntetőjogi következményei

 

 

 

 

HAMÁR BAJ VAN


Kihez fordulhatunk segítségért függőség esetén.

 

 

 

PREVENCIÓ MINT ESZKÖZ

Hogyan tud segíteni a megelőzésben az utcai szociális munkás 

 

Képgaléria