A Szociális Munka Napját ünnepeltük 2023-ban is

November 9-én, a Radnóti Miklós Művelődési Központban került sor a 2023. évi Szociális Munka Napja alkalmából megrendezett ünnepi eseményre, amelynek keretében köszöntötték az önkormányzat szociális intézményeinek dolgozóit, és szakmai elismeréseket – közöttük az Év Szociális Munkása vándordíjat – adtak át a területen kimagasló munkát végző szociális munkásoknak. 

 

 

 

Az ünnepség résztvevőit és a megjelent személyiségeket, akik között ott volt Hiszékeny Dezső a kerület egyéni országgyűlési képviselője, az önkormányzat polgármestere és alpolgármesterei, a képviselő-testület Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottságának elnöke és tagjai, valamint a társintézmények (Egyesített Óvoda, IMFK, Egészségügyi Szolgálat) és számos civil szervezet reprezentánsai, Karácsonyi Magdolna aljegyző, a polgármesteri hivatal Szociális és Köznevelési osztályának vezetője üdvözölte.

 

 

 

–Az erős emberek kiállnak magukért. De a legerősebb emberek kiállnak mások mellett. Ezek vagytok ti – mondotta bevezetőjében Karácsonyi Magdolna aljegyző, majd dr. Tóth József polgármester ünnepi köszöntőjét hallgatták meg az egybegyűltek.

–Városrészünk a főváros dinamikusan fejlődő, befogadó, humánus kerülete, amit objektív adatok bizonyítanak. Lakosaink száma évek óta nem fogy, stabilan 120.000 fő, tizenöt esztendeje meghaladja a születések száma az ezer főt, 34.000 vállalkozás működik kerületünkben, 84.000 lakás található itt, erős és népszerű kerület a miénk. Mindez nem üres propaganda: az adatokat a KSH, a népszámlálás és a Gazdaság Kutató adataiból merítettem. Eredményeink az általunk vallott értékeken alapulnak, a szolidaritáson, a humánumon és a progresszión, ami az önkormányzat és intézményei tevékenységének egészét áthatja és jellemzi – mondotta dr. Tóth József.

 

 –Eredményeink, és bennük az önök munkájának értékét növeli, hogy a lassan mögöttünk álló választási ciklusban mindvégig válságkezeléssel kellett foglalkoznunk. Kezdődött a Coviddal, folytatódott az elszabadult inflációval, majd a szomszédunkban kirobbant háborúval, az energiaárak egekbe emelkedésével, és a napjainkra kialakult gazdasági és megélhetési válsággal. Ahhoz, hogy a válságok nem tudták megtörni kerületünket, jelentősen hozzájárult a szociális területen dolgozók munkája, amiért ezúttal is köszönetemet és elismerésemet fejezem ki.

 

 

 

A továbbiakban a polgármester röviden áttekintette az önkormányzat szociális intézményeinél folyó szakmai munkát, emlékeztetve arra, hogy az önkormányzat 47 milliárdos költségvetéséből 7 milliárd forintot költ a szociális területre: 6 milliárdot az intézményhálózat tevékenységére, egymilliárdot pedig különböző támogatási formákra. Az állam által biztosított forrás ennek az összegnek a felét sem éri el. A területen 445 munkatárs dolgozik, akiknek 92 százaléka nő, és valamennyien rendelkeznek szakirányú képzettséggel.

 

–A minőségi szolgáltatásért az önkormányzat mintegy másfél milliárd forint összegű plusz juttatások biztosításával fejezi ki megbecsülését, amit a továbbiakban is meg kívánunk tartani. A társadalmi vitára bocsátott jövő évi költségvetésben ezeket a juttatásokat szeretnénk tovább növelni –mondotta dr. Tóth József, aki ünnepi beszédének végén ismételten köszönetét fejezte ki a területen dolgozók megbízható és magas minőségi színvonalon végzett munkájáért, és arra kérte őket, hogy a nehezebbé váló körülmények ellenére is ragaszkodjanak elért eredményeink megtartásához, további fejlesztéséhez.

Az ünnepi beszéd elhangzását követően Karácsonyi Magdolna aljegyző, a Szociális és Köznevelési osztály vezetője osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel, a bevezetőben Martin Luther King gondolatát idézve: Az élet legfontosabb kérdése, hogy mit teszel másokért? Karácsonyi Magdolna arra kérte a területen dolgozókat, hogy a rengeteg negatív körülmény, a munkát hátráltató jogszabályok, a közöny és a növekvő gondok ellenére képességeiket és készségeiket továbbra is állítsák a tágabb közösség szolgálatába, nem feledve, hogy a szociális munka a hallgatás művészete és a remény tudománya.

 

A továbbiakban a polgármester  elismeréseket, kitüntető címeket adott át a kiemelkedő munkát végzett szociális munkásoknak, közöttük a 2023. Év Szociális Munkása vándorserleget Németh Juditnak, a Szociális Szolgáltató Központ munkatársának.

 

 

 

A Prevenciós Központból 5 fő, a Szociális Szolgáltató Központból 4 fő, a Gondozóházból pedig 1 fő részesült kitüntető cím adományozásában. Az elismerésben részesültek névsorát és fényképüket a galériában nyithatják meg honlapunk látogatói. Az ünnepi esemény az Aradi Varga duó vidám műsorával folytatódott, majd Hevesi Tamás fellépésével zárult.

 

 

 

Fájlok

elismeresben_reszesultek.pdf (130 KB)
LetöltésMegnyitás

 

Képgaléria