II. Jelzőrendszeri Konferencia – a szakembereké volt a szó

Május 23-án, a Prevenciós Központ Tüzér utcai épületének zsúfolásig megtelt aulájában került sor a II. Jelzőrendszeri Konferencia megrendezésére, ahol az előadók a család-, gyermek és áldozatvédelem intézmény rendszeréről, a szakterületre vonatkozó jogszabályok változásairól, valamint a jelzőrendszer működésének tapasztalatairól adtak nagy érdeklődéssel kísért, sokoldalú tájékoztatást.

 

 

 

A szakmai konferencia résztvevőit, akik között megjelent Erdélyi Nóra, a XIII. Kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák igazgatója, Németh Mónika címzetes rendőr alezredes, a BRFK XIII. Kerületi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója, valamint számos jelzőrendszeri tagszervezet reprezentánsa,  Németh Borbála, a Prevenciós Központ és Családi Bölcsődei Hálózat intézményvezetője üdvözölte, majd Holopné Schramek Kornélia alpolgármester megnyitó beszédére került sor.

–Örömömre szolgál, hogy az elmúlt évben megrendezett, sikeres I. Jelzőrendszeri Konferencia után, amelynek központi témája a családon belüli erőszak volt,  ismét itt köszönthetem a szakterület neves személyiségeit, és a jelzőrendszer tagszervezeteinek képviselőit. A mai napon elhangzó előadások egyik középponti témája ismét a gyermekvédelem. Magyarországon napjainkban meghaladja a százezer főt a súlyos szegénységben élő gyermekek száma. A gyermekbántalmazás áldozatainak száma is növekvő mértéket mutat. A csellengő, eltűnt kiskorúak száma 2023-ban 18.000 fő volt. Mindez bizonyítja a konferencia aktualitását, a tapasztalatcsere jelentőségét. Az alkalmat megragadva megköszönöm előadóinknak, hogy elfogadták felkérésünket, a jelenlévő jelzőrendszeri munkatársaknak pedig az elmúlt évben végzett munkájukat –mondotta Holopné Schramek Kornélia alpolgármester, megnyitó beszédének zárásaként eredményes, jó munkát, sikeres tapasztalatcserét kívánva a jelenlévőknek.

 

 

 

A tanácskozás első előadója dr. Herczog Mária, a Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú Egyesület elnöke volt, aki „A gyermekjólét és gyermekvédelem hazai és nemzetközi irányai” címmel adott tájékoztatást egyebek mellett a „Mit kíván a magyar gyermekvédelem?” című, 12 pontból álló javaslat csomagról, valamint az Európai Unió Gyermek Garancia Programjáról, hangsúlyozva, hogy az EU jelentős forrásokat biztosít a tagállamok célzott projektjeinek támogatásához. Mint elhangzott, a magyar gyermekek 20%-ka szegénységben és kirekesztettségben él, miközben a gyermekeket támogató szolgáltatások mennyisége és minősége elégtelen, és alacsony színvonalú. A területen dolgozó szakemberek kevesen vannak, és igen nagy körükben a fluktuáció, ami súlyosbítja a helyzetet. Az előadó fontosnak tartotta felidézni, hogy a gyermekvédelem területén nem a büntetőpolitikának, hanem a megelőzésnek és a segítségnyújtásnak kell elsőbbséget biztosítani. A gyermekvédelmi törvény folyamatban lévő szigorításával összefüggésben dr. Herczog Mária annak a meglátásának adott hangot, hogy mivel a kormány nem áll szóba a gyermekvédelmi szakma képviselőivel, ezért az ő tudásuk, tapasztalataik, javaslataik nem hasznosulhatnak a kellő mértékben.

 

 

 

A következő előadó, dr. Garai Renáta PhD. LL.M, az Országos Kriminológiai Intézet Büntető Jogtudományok Osztályának tudományos munkatársa „Mi történik az igazságszolgáltatásban? A kapcsolati erőszak jogalkalmazási gyakorlata (2013-2023)” című előadásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a kapcsolati erőszakkal, illetve a kiskorú veszélyeztetésével kapcsolatos rendőri intézkedések mintegy 80%-ka hibás minősítésre épül, és így elfogadhatatlan eredménnyel zárul. Az előadó leszögezte: minden olyan esetben, ahol tettlegességre került sor, a rendőrségnek hivatalból meg kell indítania az eljárást, nincs más választási lehetősége. Dr. Garai Renáta emlékeztetett arra, hogy a 2/2018. (I. 25.) ORFK Utasítás szerint a rendőrség akkor is köteles intézkedni, ha nem folyik vér. Szeptembertől valamennyi rendőr számára elérhető lesz egy 15 modulból álló online oktatási anyag, amely talán képes lesz javítani a napjainkra kialakult, túlnyomórészt hibás gyakorlaton.

 

 

A konferencia következő előadója Papp Krisztina, a II. Kerületi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője volt, aki „Együttműködésünk újra keretezése” címmel az észlelő és jelzőrendszer áttekintéséről, fontosabb jellemzőiről, követelményeiről, a működésének színvonalát és hatékonyságát befolyásoló tényezőkről beszélt. Az előadó felhívta a figyelmet, hogy a gyermekvédelemmel kapcsolatosan az Egészségügyről és a Köznevelésről szóló törvények is tartalmaznak előírásokat, amelyek nem maradhatnak észrevétlenek. Papp Krisztina részletesen ismertette a Jelzőrendszeri jogszabály módszertani útmutatóját, fogalmi rendszerét és protokollját, majd áttekintést adott a jelzések osztályozásáról, a jelzőrendszerre vonatkozó új jogszabályi előírásokról, a jelzőrendszeri tagok csoportosításáról és felelősségi körükről.

 

 

 

A tanácskozás utolsó előadója Hellenbárt László intézményvezető, kapcsolati erőszak szakértő, az S.O.S. Krízis Alapítvány munkatársa volt, aki „Az áldozatsegítés intézményes keretei” címmel tartott előadásában emlékeztetett: támogatásra és segítségre nem csak a bűncselekmények sértettjei jogosultak, hanem azok is, akiket valamilyen veszteség ért az adott ügyben. Az előadó tájékoztatást adott az OKIT (Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat) funkcióiról, működési tapasztalatairól, és azt ajánlotta, hogy szükség esetén mindenki bátran tárcsázza a szolgálat telefonszámát, amely a nap 24 órájában fogadja a hívásokat a 06 80/ 205 520 ingyenesen hívható telefonszámon. Hellenbárt László végezetül tájékoztatást adott a krízisközpontok, titkos menedékek, átmeneti szállások, a krízisambulanciák, félutas házak, valamint az áldozatsegítő szolgálatok és központok rendszerének működéséről, az egyes intézmények sajátosságairól, megállapítva, hogy a rendszer az elmúlt tíz évben jelentős fejlődésen ment keresztül. Az előadó Luther Márton gondolatával zárta az elmondottakat: „Segítsünk másokon! Mert a mások is mi vagyunk!”

 

 

 

A Prevenciós Központ II. Jelzőrendszeri Konferenciája Németh Borbála intézményvezető zárszavával fejezte be munkáját.

Képeink a tanácskozáson készültek. Tekintse meg galériánkat!

 

Képgaléria